Firmaet SimpleSoft DK: Den røde tråd!

Vi kan alle, eller de fleste af os, lære at behandle sager i en forud defineret og indlært rækkefølge. Det, der gør mennesket til noget særligt og som skaber innovation og udvikling, er imidlertid vores evne til at bryde med konventioner, at udfordre reglerne og finde nye veje.

Derfor supporterer SimpleSoft DK Apple computeren

Fascinationen af den amerikanske producent Apples computere er en naturlig følge af trangen til at gøre det indviklede enkelt. Apple gjorde nemlig præcist dét ved at gøre tilgangen til EDB gennemskuelig og logisk for mennesker.

Da Apples muse-styrede styresystemer kom frem i midten af 80‘erne, var alternativet oftest et kommando-styret styresystem, dvs. en sort skærm med en tekst-cursor oppe i venstre hjørne klar til at modtage dine kommandoer - som naturligvis skulle fremsættes i særligt kodesprog.

Apple anvendte i stedet den såkaldte grafiske brugerflade som vi kender i dag. Med symboler fra brugerens hverdag som er genkendelige og giver mening. F.eks. mapper, skrivebord og skraldespand.

Siden da har Apple perfektioneret de oprindelige intentioner. Stort set alle udvikilnger fra Apples hånd er umiddelbart forståelige for de tiltænkte målgrupper. Konkurrenterne har også udviklet sig, men så længe de opretholder en kultur, der sætter det tekniske over det forståelige, vil de altid halte bagefter, når det kommer til brugervenlighed.

Derfor er support af Apple computere stadigvæk en hjørnesten i SimpleSoft DKs virke. Senest er det kommet til udtryk i hjemmesiden www.erhvervsmac.dk.

Program/database-udvikling

Allerede tidligt i mit liv med computeren meldte behovet sig for at generere og oplagre data til senere brug og genbrug. Henover årene udviklede det sig til et avanceret værktøj til kunde- og ordrestyring, fakturering og bogføring, som jeg har kaldt FileOffice. Opkaldt efter det grundlæggende databaseværktøj FileMaker.

Med FileOffice har jeg forsøgt at udvikle et administrativt værktøj der lever op til de strenge krav om bruger venlighed. Jeg har måttet sande, at det ikke altid er så nemt og at store kompromiser ofte må indgås. I min fremtidige udvikling er det min hensigt at gøre programmet mere selvforklarende, end det er tilfældet i dag.

Programmet kan downloades og testes i 45 dage her: FileOffice Download

Du kan se mere her: www.fileoffice.dk

Hjemmesideudvikling
Hjemmesiden har fundet sin plads i mediebilledet, ikke som erstatning for, men som supplement til tryksagen. Til forskel fra tryksagen, skal hjemmesider tænkes i flere dimensioner. En tryksag læses fra venstre mod højre og indhold og register har deres naturlige pladser.

På hjemmesiden kan man bevæge sig i dybden i alle de lag, man måtte ønske. Man kan tilmed tilføje interaktivitet, således at brugeren kan foretage sig handlinger, der ændrer indholdet.

Det tekniske heri er ikke nyt. Men at gøre indholdet overskueligt og fremgangsmåden
selv-forklarende er en udfordring, der ikke mindskes af det formidlede stofs
kompleksitet.

 

At kommunikere indviklede budskaber på en let tilgængelig måde er en fascinerende diciplin, som kun få kan påstå at mestre til fulde.

Let forståelig tilgang til moderne teknik og viden er til stadighed et pejlemærke for aktiviteten i SimpleSoft DK.

 

Efter i eget firma og senere som afdelingsleder på et trykkeri, at have produceret tryksager i mange år, er det en spændende udfordring at forsøge at formidle de samme budskaber gennem computerskærmen.